Плевен с отлична оценка по важни проекти

Без констатирани пропуски и издадени предписания се осъществява проектът „Интегриран градски транспорт на Плевен”, гласят резултатите от двудневната детайлна проверка от външни експерти, избрани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката обхвана всички вече приключили компоненти по проекта, както и тези в процес изпълнение.