Запълниха местата държавна поръчка в Медицинския, предстои прием за платено обучение

Медицински университет – Плевен след трето класиране запълни всички обявени места по държавна поръчка за новата учебна 2015/2016 година – 90 места за „Медицина”, образователно-квалификационна степен „Магистър” и 224 места за общо 8 бакалавърски специалности във факултетите „Обществено здраве”, „Здравни грижи” и Медицинския колеж.

За шеста поредна година, като антикризисна мярка, Народното събрание гласува да се даде възможност на държавните висши училища да приемат студенти за обучение срещу заплащане. В тази връзка и на основание решение на Академичния съвет Медицински университет – Плевен за поредна година обявява места за платено обучение по специалност „Медицина” и за бакалавърските програми на факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и медицинския колеж.