Стартира предоставянето на услугата „Личен асистент”

Услугата „Личен асистент”, осъществявана от Община Плевен по проект „Нови възможности за грижа”, стартира от 25 май, съобщават от местната администрация. След подбор и предварително участие във въвеждащо обучение по проекта са наети 130 лични асистенти на срочен трудов договор. Те ще предоставят социални услуги в семейна среда на 138 лица.