Достоен наследник на Анатолий Карпов расте в Плевен

Валентин Валентинов Митев е четвъртокласник в НУ „Хр. Ботев” – Плевен. Зад гърба си има вече много турнири и състезания в страната и чужбина. Определя като най-труден мачът срещу Анатолий Карпов, за който най-много се е вълнувал.

Валентин започва да овладява тайните на шаха още от детската градина. Казва, че играта не го изморява и по четири пъти седмично тренира. Първото му състезание е било вълнуващо, защото е спечелил – тогава го забелязала Христинка Илиева, която му предложила да се състезава от името на шахматен клуб „Плевен XXI”.