Новата програма за селските райони дава повече алтернативи за развитие на пчеларството

„Новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.) дава повече алтернативи за развитие на сектор пчеларство спрямо предходната. Надявам се, че всеки от вас ще се възползва от възможностите. Това ще доведе до увеличаване производството на пчелен мед, който ще намира все по-добър прием на вътрешни и външни пазари и, разбира се, ще бъде на все по-добра и конкурентна цена”, това каза днес в Плевен земеделският министър Десислава Танева на откриването на 13-тото Международно изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2015”.