24 проектни идеи предложи на румънската делегация екипът на Областна администрация Плевен

Принципно съгласие за подписване на Партньорско споразумение между област Плевен и окръг Телеорман бе постигнато по време на първата работна среща, посветена на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния „2014-2020”. То предвижда страните да си сътрудничат в следните области: инфраструктура, информационни технологии и комуникации, икономически и социален растеж, извънредни ситуации, култура и туризъм, административни и социални/санитарни услуги; образование и опазване на околната среда. Координатори, представители съответно на българската и румънската страна, ще отговарят за ефективното прилагане на Споразумението.