Водолюбивите птици остават постоянен брой

Броят на видовете птици и числеността на екземплярите, които са наблюдавани по време на 39-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен са  приблизително същите като през предходните години. Това съобщават от инспекцията след обобщението на данните.