Определиха мерки за предотвратяване на инфлуенца по птиците в региона

Заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от заместник-областния управител на Плевен Красимир Иванов, се проведе в Областна администрация Плевен. Обсъдени бяха мерки за предотвратяване на инфлуенца на територията на Плевенска област, представена бе информация за актуализираната програма във връзка с възникнала епизоотия на Син език на територията на страната през 2014 г. и бяха коментирани възможни конкретни действия. На заседанието на епизоотичната комисия бе обсъдена и информация във връзка с жалби на граждани за отглеждане на животни в населени места в т.нар. „задни дворове” и бяха коментирани препоръки за предприемане на конкретни действия в тази насока.