Новини

Бюджетът на Община Плевен за 2021 г. влиза за обсъждане на предстоящата сесия

Бюджетът на Община Плевен за тази година ще бъде разискван на предстоящата сесия на Общинския съвет на 25 февруари. Точката е записана под номер 9 от общо 37 в предварителния дневен ред на заседанието. Постановление на Министерски съвет за промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства е причина и за предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен, за опазване на околната среда в община Плевен.

На предстоящата сесия кметът Георг Спартански ще представи отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г., отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., както и програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, в община Плевен за 2021 г. Съветниците ще решават за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Ясен, както и за провеждане на конкурс за избор на управители на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, на „Инжстрой“ ЕООД, на „Паркстрой“ ЕООД, управител на „Диагностично-консултативен център II-Плевен“ ЕООД и на „Диагностично-консултативен център III-Плевен“ ЕООД.

Сесията ще се проведе от 9 часа в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“ при закрити врати и при спазване на въведените противоепидемични мерки.