Новини

Три са одобрените за съфинансиране проекти по Раздел ІІІ от Културния календар

Пет проектни предложения, класирани за разглеждане по същество, обсъди на първото си заседание за годината, проведено на 16 юли, Комисията за разглеждане и класиране предложения съгласно Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Плевен, съобщава пресцентърът на Община Плевен. Комисията се председателства от заместник-кмета на Община Плевен Стефан Милев. Заседанието беше свикано на основание Решение № 051/30.01.2020 г. на Общински съвет – Плевен, и Заповед РД 10-188/24.02.2020 г. на Кмета на Община Плевен.

Три от проектните предложения бяха одобрени от Комисията за съфинансиране от Община Плевен. Това са „Който учи, ще сполучи” – песенно – танцов спектакъл на НЧ „Съгласие 1869” – Плевен, с 426 точки, „Историческият път на българите католици, част от Никополската епархия” на РИМ – Плевен, получило 421 точки, и Танцов спектакъл „Танци от мегдана до отвъд Океана” на Сдружение „ОПАС” с 388 точки.

Некласирани от комисията са представените проекти Фестивал „Традицията среща бъдещето” на НЧ „Просвета – 1923” – с. Ясен /170 точки/ и „Оръжието на българите през вековете” на НЧ „Развитие – 1998”- Плевен /136 точки/.