Новини

COVID 19 удари и браковете в Плевен

На половина са намалели сключените бракове в Плевен в периода март-май, съобщи Виолета Хинкова, началник отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Общината. По време на извънредното положение не сме преставали да сключваме бракове, но имахме и много откази и отлагания на датата за есента, допълни тя. Отлагат браковете си тези, които държат подписването и тържеството им да са в един и същи ден. За сравнение през трите пролетни месеца на 2019 година регистрираните бракове са 126, за същия период на 2020 година са 52. Освен бройката на браковете пандемията повлия и на самата церемония. Тъй като ритуалната зала в служба ГРАО е малка, в момента е позволено в нея да присъстват само венчаната двойка и свидетелите й. При нормални обстоятелства залата побира десетина души, затова в почивните дни и при повече гости за церемонията се използва зала „Катя Попова“.