Семинар отчете състоянието на доброволните формирования в общините от област Плевен

Областна администрация Плевен проведе семинар с участието на кметовете на общини, служителите в администрациите, имащи задължения свързани със защитата при бедствия и представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Целта бе да се провери актуалното състояние и готовността на формированията за участие в осигуряването на защита при бедствия и други извънредни ситуации, да се обсъдят евентуалните проблеми и промените в нормативната база, регламентираща тяхната дейност. Беше отчетено, че Общинските съвети на 11-те общини в областта са приели решения за създаването на доброволни формирования. Кметовете на общини са превели в изпълнения решенията, с изключение на общините Искър и Пордим.