Новини

ВиК препоръчва да се разплащаме безкасово

„ВиК” ЕООД – Плевен напомня на своите клиенти- физически и юридически лица, че могат сами да отчетат водомерите си за студена и топла вода.

Начините за самоотчет са представени в предходни съобщения на дружеството, публикувани на интернет страницата на „ВиК”-Плевен.

Тези, които нямат техническа възможност да направят това, ще бъдат таксувани на база потребление от предния месец и при следващ реален отчет, ще се коригира разликата в показанията, ако има такава.

С цел предпазване здравето на служители и клиенти, дружеството препоръчва да се използва безкасово плащане на сметките за изразходвана вода.

Подродобна информация ще намерите  на страницата на дружеството: www.vik-pleven.com; линк: Интернет и банково плащане.