Новини

Гражданите да използват електронни административни услуги, препоръчва Националният оперативен щаб за коронавируса

След проведена работна среща при Секретаря на Община Плевен и запознаване с изпратените от Вицепремиера Томислав Дончев препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната Община Плевен напомня за предоставената от ръководството на Общината възможност за заявяване по електронен път на 38 административни услуги и телефони за информация по административното обслужване.

Телефоните са публикувани в раздел „Административни услуги” на сайта на Община Плевен: https://www.pleven.bg/bg/administrativni-uslugi . Предлаганите електронни административни услуги са обявени в раздел „Онлайн услуги”, секция „E-услуги” / https://www.pleven.bg/bg/e-uslugi-s-elektronen-podpis / с функционална възможност за препращане към всяка една услуга към Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление.

Работното време с граждани на звената за административно обслужване (Център за административно обслужване, Гражданска регистрация и обредни дейности, Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”) е до 16.30 часа поради дезинфекция на помещенията. През деня заради дезинфекция ще има прекъсвания – от 12.30 до 12.45 часа в Гражданска регистрация и обредни дейности; от 13.00 до 13.15 часа в Центъра за административно обслужване; от 13.00 до 14.00 часа в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”.

Осигурени са дозатори с дезинфектантен гел на входовете в тези центрове за задължително третиране на ръцете от посетителите при влизане в салоните за обслужване, както и задължително измерване на температурата с дистанционен метод.

Няма да се допускат посетители с видими белези на заболяване (кихане, кашляне, секрети от очите и носа, висока температура).

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 призоваваме гражданите да се възползват от възможността на отдалечения достъп до администрацията.