Изтича срокът за втора вноска на местни данъци

Отдел „Местни данъци и такси” към Община Плевен напомня на собствениците на движимо и недвижимо имущество, че на 30 октомври 2014 год. изтича срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Отдела или по банков път по сметка на Община Плевен.