Новини

Наплив за безплатни електронни винетки още от началото на годината

2 441 заявления за безплатна електронна винетка са подадени само за първите две седмици от годината в седемте социални служби, обслужващи населението на Плевенска област. Само в Дирекция „Социално подпомагане“-Плевен, подадените заявления-декларации в периода 2-10 януари са 1 295. Срещу тях са отпуснати 1 255 винетки, на трима души са отказани, останалите все още се обработват, уточни Росица Виткова, главен експерт „Социална закрила“. Общо за областта в първите две работни седмици на 2020 година са отпуснати 2 227 годишни винетки, отказани са на десет души.

Право на освобождаване от заплащане на винетка такса имат лица с над 50 процента намалена работоспособност и лица, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 години. Винетките се издават за автомобили с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с. От нуждаещите се хора се изисква единствено заявление-декларация, всички необходими проверки за правото на ползване се извършват по служебен път и отговорът на социалните служби идва след седемдневен срок. Безплатните годишните винетки се издават през цялата година, а срокът им започва да тече от датата на издаване.

Свилен Димитров