Изследват образователната мобилност в област Плевен

Националният статистически институт започва от днес изследване на образователната мобилност. То ще се проведе чрез териториалните статистически бюра до 28 ноември. Основната цел на наблюдението е пилотно събиране на данни през 2014 г. за младежката образователна мобилност чрез изследване на домакинствата. Обект на наблюдение са всички членове на включените в извадката домакинства на възраст 18 – 34 навършени години, като с тях ще се осъществят персонални интервюта.