Глобалната икономическа криза е основен акцент на Световния ден за достоен труд

Глобалната икономическа криза и фактът, че поради нея в световен мащаб се губят стотици хиляди работни места е само един от акцентите на Световния ден за достоен труд, който се чества на 7 октомври. Денят се отбелязва от пет години по идея на генералния секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Гай Райдър. Във фокуса на Световния ден за достоен труд е човекът, който трябва да има възможност да избере работа, която да му даде възможност да разгърне своя потенциал, да води добър и качествен живот като задоволява своите нужди.