Новини

Откриха новата учебна година в Медицинския университет

С тържествена церемония в зала „Магнум“ днес бе открита  новата академична 2019/2020 година на Медицински университет –Плевен.  530 първокурсници  прекрачиха  прага на плевенската Алма Матер в годината на 45-годишния юбилей на висшето училище. На празника присъстваха преподаватели, официални гости, роднини и близки на първокурсниците. След традиционното  посрещане на Академичното ръковдство, представяне на видеофилма за историята и постиженията на висшето учебно заведения, новоприетите студенти бяха поздравени и получиха студентските книжки.Те изпълниха нововъведения от миналата година ритуал за полагане на академична клетва, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисията на Университета, към Етичния кодекс и академичните традиции. Младите хора тържествено повториха думите на клетвата, декларирайки, че ще уважават своите преподаватели и състуденти, както и достойнството на пациентите. Празникът завърши с музикален поздрав към всички присъстващи в залата.

530-те студенти-първокурсници са приети за обучение в 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми, в професионалните направления медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве. Висшето училище реализира успешен прием на студенти по държавна поръчка за магистърските специалности след средно образование – общо 180 първокурсници, „Медицина“ и „Фармация“, за бакалавърските специалности след средно образование – близо 250 новоприети студенти в 11 специалности и 60 новоприети студенти след придобита степен „Бакалавър“ в три магистърски програми – „Управление на здравните грижи“, „Здравен мениджмънт“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. След запълване на местата по държавна поръчка, в рамките на свободния капацитет, висшето училище за поредна година обяви места за обучение на студенти срещу заплащане – 30 са записаните студенти в специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и 9 в бакалавърските специалности. Тази година сред първокурсниците трима са новоприетите студенти с максимален бал 36.00, записани в специалност „Медицина“, двама от които са възпитаници на Гимназия „Иван Вазов“ в град Плевен – Красимир Великов и Ели Илиева. Третият отличник-първокурсник е Ивана Иванова.

Валя Козовска