Медицинският ни университет е сред водещите тренировъчни центрове в Европа

Един от най-успешните проекти на висшето учебно заведение през последните години е този за „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия”, каза на заключителна пресконференция днес ректорът проф. Славчо Томов. Той беше категоричен, че след този проект работата продължава в няколко направления, като научно-изследователската дейност ще бъде най-важната.