Община Плевен ще дофинансира четири училища със слети или маломерни паралелки

Четири общински училища ще получат през новата учебна година дофинансиране за свои самостоятелни или слети паралелки, които са с по-малко от 10 ученици. Това решиха общинските съветници. Допълнителните финансови средства са за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.