Плевенчани се включиха във възстановката на боевете при Шипка

Представители на Национално дружество „Традиция” – Плевен участваха в историческата възстановка на епохалните боеве преди 137 години на връх Шипка. Съгражданите ни Маргарит Даков, Мануш Христов, Милен Първанов и Митко Велковски работят и се развиват в различни сфери, но любовта им към отечеството ги е събрала в изпълнението на общата цел – популяризирането на славната българска история, идентичност и бит.