Новини

Споразумение за разпространението на агитационни материали подписаха представители на осем партии

Представители на осем политически партии в община Плевен откликнаха на поканата на кмета Георг Спартански да подпишат споразумение помежду си относно разпространението на агитационни материали по време на предизборната кампания за членове на Европейския парламент от Република България.

Т.нар. джентълменско споразумение цели ограничаване на последиците от афишната и плакатна война, която нанася щети на инфраструктурата на града при всяка предизборна кампания. В текста е записано, че агитационни материали ще се поставят само на определените за целта места; че няма да се използват застрашаващи живота и здравето на гражданите материали, които да накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите; че няма да унищожават и заличават чужди агитационни материали. Партиите и коалициите се задължават да не поставят материали в изборните помещения, както и близо до тях, а в 7-дневен срок след провеждане на изборите трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали, напомни кметът на Община Плевен Георг Спартански. Той благодари на всички, подписали и споразумението и при предходните избори, както и за това, че са го спазили. „Това е една добра практика, която трябва да продължи, защото да чистим впоследствие коства много сили и енергия”, каза още г-н Спартански. Общинското ръководство осигури 37 афишни колони и 5 преместваеми табла за плакати, на всяко от които могат да се сложат минимум 18.

В началото на срещата беше постигнато и споразумение за разпределението на членовете на партиите в съставите на 162-те секционни избирателни комисии в община Плевен. Хората с увреждания могат да подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок до 11 май 2019 г. в стая 19 в сградата на Община Плевен. Според утвърдения от ЦИК ред секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания.