Нова наредба за училищните разписания влиза в сила

От 1 септември влиза в сила нова наредба за изготвяне и спазване на седмичните разписания в училищата, за промените е информиран и началника на Регионалния инспекторат по образование в Плевен. Д-р Ирина Джикова от Регионалната здравна инспекция обясни още, че в новите текстове е записано, че „това, което би могло да допринесе за добрата среда и условията, е ограничаването на два предмета от една културно-образователна област”. Те са осем в нашето образование и в новата наредба е регламентирано, че в деня учениците могат да имат до два часа в една област. Освен това, децата от първи до осми клас всеки ден трябва да имат минимум по един час музика, изкуства, физкултура и спорт.