Обсъждат създаване до Плевен на контролен център за управление на автомагистралите у нас

На първо заседание се събра днес новосформираният Областен експертен съвет по устройство на територията, чиято задача е да разгледа и съгласува първия етап от идейния проект за „Доизграждане  на автомагистрала „Хемус”, в който влиза участъка Ябланица – Плевен. Областният управител на Област Плевен Илиян Йончев изрази надежда, че с изпълнението на проекта, в рамките на няколко години ще може да се пътува бързо и ефективно до София.