72 деца и младежи от социални институции ще намерят дом в Плевен

Успешно приключиха строителните дейности на шестте Центъра за настаняване от семеен тип, които се изграждат по проект на Община Плевен „Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 година”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 4 173 703 лв., а строителните работи продължиха  24 месеца. Две от така наречените „къщичщи” се намират на улица „Трите бора” в комплекс „Дружба”, една е в комплекс „Сторгозия”, една на улица „Бяло море” и още две са построени под Скобелев парк. Капацитетът на домовете е 12 места прюс две за кризисно настаняване на деца в риск. Така официалният капацитет  е 72 деца и младежи на възраст от 3 до 18 години. На пресконференция с журналисти в първия изграден Център за деца в риск стана ясно, че в плевенските домове е възможно  да бъдат настанени и малко по-големи деца.