Над година хора с увреждания от Плевен, Славяново и Бохот са получавали социални услуги по проект

В продължение на 17 месеца Община Плевен работи по проекта „Социални услуги в общността „Социален асистент за деца с увреждания”, „Социален асистент за възрастни с увреждания” и „Домашен помощник”. Услугите са предоставяни посредством Общинския домашен социален патронаж, а средствата са от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 236 783 лв., а услугите са предлагани в Плевен, Славяново и село Бохот.