Новини

Оптимизират щата на Общинския медиен център

Щатът на общинско предприятие „Общински медиен център“ в Плевен да бъде оптимизиран от 13 на 5 щатни бройки реши Общинският съвет на Плевен. Предложението бе прието с 31 гласа „за“, 2 „против“ и 4 „въздържал се“.

Общинско предприятие „Общински медиен център“ е създадено в Плевен с решение на местния парламент през м. май 2013 г. Общата численост на щатните бройки е 13, като в него тогава са назначени всички служители на преобразуваното Общинско радио. От м. февруари 2014 г. Общинският медиен център излъчва 24-часова радиопрограма, подготвя и издава вестник „Плевен“. Съгласно лицензията екипът поддържа сайт, медията има и страница в социалната мрежа Фейсбук. Със свое решение от 30.08.2018 г. Общинският съвет на Плевен, по предложение на общинската администрация, одобри сключване на споразумение между Общинския медиен център и „Радио 1″ като част от „Фреш Медиа България“ АД – гр. София. Съгласно споразумението програмата на радио „Плевен“ вече ще се излъчва до 4 часа всеки делничен ден, а музикалната селекция, производство на продукция и реклама – се поемат изцяло от „Радио 1″. В резултат на тези промени и намаления обем на дейност на медийния център идва и днешното предложение за оптимизация на щата му от 13 на 5 щатни бройки. В предложението е пояснено, че към 1 януари 2017 г. на практика от утвърдените 13 щата в предприятието с цел икономии не се усвояват 2 и 1/4 щатни бройки.

Общински съвет – Плевен прие днес решение за обща численост на ОП „Общински медиен център“ от 5 щатни бройки, без да се посочва точно щатно разписание. С решението си съветниците задължиха директора на предприятието да извърши всички правни и фактически действия по съкращението на персонала съгласно Кодекса на труда и актовете по неговото прилагане и да подготви и внесе проект за изменение на Правилника за организация дейността на предприятието с оглед на приетите промени.

 

ОбС – Плевен