Новини

Решиха пазара за автомобили да бъде преместен пред стадион „Плевен“

С 21 гласа „за“, 16 „въздържал се“ и нито един против, Общинският съвет на Плевен прие предложението пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства в Плевен да бъде преместен от района на зала „Балканстрой“ пред стадион „Плевен“. Решението бе прието след продължителен дебат в залата, по време на който се чуха редица мнения и предложения по въпроса, в това число и позиции за отлагане на точката с цел по-обстойно обсъждане на подходящите места в града. В крайна сметка местният парламент прие предложението, внесено от кмета на Общината Георг Спартански.

Съгласно нормативната уредба, пазари могат да се изграждат само след решение на Общинския съвет, а такова решение за пазара пред Балканстрой нямаше и в този смисъл той се явяваше нерегламентиран. Съгласно чл. 4, на Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен „…открити пазари на територията на Община Плевен могат да се изграждат върху недвижими имоти, определени от Дирекция „АГД и ТСУ“ съгласувано с дирекция „Икономическо развитие“ и утвърдени от кмета на Общината от други физически и юридически лица само въз основа приет от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Плевен проект. Пазари могат да се изграждат върху частни и общински земи само след решение на Общинския съвет. Открити пазари в строителните граници на Плевен могат да се разполагат само на определените за това места, съгласно приложение № 1 към Наредбата. Местоположението на пазари за покупко-продажба на моторни превозни средства, ремаркета и друга прикачна техника /автоборси/, върху общински имоти или части от такива, се определя с решение на Общинския съвет, по предложение от кмета на Община Плевен.“

Стопанисването на пазара пред стадион „Плевен“ ще бъде възложено на общинската фирма „Тибор“, гласи решението на Общинския съвет. За организацията на пазара ще е необходимо да се направи разчертаване на територията, да се обособят сектори с паркоместа, като търговците ще могат да продават стоката си от колите си/бусовете или да я разполагат пред тях. Ще бъдат обособени два входа/изхода откъм ул. „Цар Самуил“, откъдето ще бъдат пропускани търговците.