Новини

Мартин Митев запазва поста председател на Общински съвет – Плевен

Мартин Митев остава на поста председател на Общински съвет Плевен. На свиканото извънредно заседание бе отхвърлено предложението за предсрочно прекратяване на неговите правомощия, внесено от 15 общински съветници. Заседанието започна с изказване на председателя и приемане на нов дневен ред от 4 точки по негово предложение, след като внесения първоначално такъв бе определен като „юридически […]