Новини

Община Плевен кани на обществено обсъждане

ПОКАНА до заинтересованите лица и обществеността за провеждане на обществено обсъждане на предварителен вариант на„Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“               Община Плевен уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че на основание чл. 36 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния […]