Новини

Три десетилетия минало празнува дружество „Краезнание“

30 години от създаването на своята организация отбелязаха днес краеведите в Плевен. Домакин на тържеството им бе Регионална библиотека „Христо Смирненски“, която направи и изложба с издадените от членовете на дружество „Краезнание“ трудове. Изложбата е озаглавена „В бъдещето ние гледаме през миналото“. В нея са включени и пет краеведски сборника, издадени от дружеството, два от […]

Новини

Eдинодушно беше подкрепено участието на Общината в сдружение с ВВВУ „Георги Бенковски“

С  пълно единодушие Общинският съвет на Плевен подкрепи участието на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“ с водеща роля в него на Висшето военно въздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Идеята е сдружението да кандидатства с проектно предложение по процедурата за подбор на проекти  […]

Новини

ОбС – Плевен намали таксите за посещение на детски ясли и градини в общината

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината, прие Общинският съвет на Плевен. Промените бяха направени след близо едночасов дебат, съсредоточен основно по направено предложение в залата за намаление на месечните такси за посещение на детските ясли и градини в […]

Новини

Съветниците отложиха приемането на нова наредба за използване на спортни обекти

Общинските съветници отложиха днес приемането на нова наредба, регламентираща условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Плевен. Приемането на наредбата се налага от Закона за физическото възпитание и спорта, който определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се […]

Новини

Община Плевен ще кандидатства за държавно финансиране за ремонт на няколко спортни зали

Община Плевен ще депозира няколко проекта за ремонт на спортни зали за финансиране на дейностите от Министерство на младежта и спорта. Съгласие за това дадоха на редовната сесия днес общинските съветници с пълно мнозинство. По Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска […]

Новини

ОбС измени решението си за отдаване под наем на части от общински имоти за павилиони

Общински съвет – Плевен, измени решението си за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони. Решението бе гласувано на сесията в края на януари, но бе върнато за ново разглеждане от кмета на Общината и областния управител […]

Новини

Предстои третиране на площите с пшеница в землището на Плевен

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява  собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши третиране на земеделските земи  в местностите Липачката, Чаира, Габровец, Тръстара, Дедковец, Бъчвата, Къшински дол […]