Реклама

ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

Адрес:  гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 144, тел. 064 800402, 064 800290, 0879 911 303

email: radio_pleven@mail.bg,

radio_pleven2014@abv.bg,

radiopleven.reklama@gmail.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Тарифа за реклама ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

 

Радио  “ПЛЕВЕН” 107.6 Mhz и онлайн на radio.pleven.bg

Часови пояси цени за 30 сек. без ДДС
06-10.00 ч. 3.00 лв.
10-12.00 ч./и кабел/ 4.00 лв.
12-16.00 ч. 3.00 лв.
16-18.00 ч.  4.00 лв.
18-20.00 ч. 3.00 лв.
22-06.00 ч. 2.00 лв.

Цени за излъчване на рекламни клипове и съобщения до 20 сек. – 20%, до 10 сек. – 50 %.

Фиксирано време – позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок – + 50%.

– Позициониране на първо или последно място в рекламния блок – + 30%

Радио “Плевен” разполага със студио за изработка на  аудиоклипове. Цена на изработката – 60 лева без ДДС – с два гласа и 50 лева без ДДС – с един глас. Срок за изработка – до 5 работни дни.

 

Платени журналистически жанрове:

– журналистическо съобщение – до 60 сек. за 1 бр. излъчване – 15 лева без ДДС.

– репортаж – за 1 минута, с максимална продължителност 6 минути – 30 лева без ДДС.

– интервю – за 1 минута – 20 лева без ДДС.

Съобщение – промяна в текста (до две корекции) – 10 лева без ДДС.

СПОНСОРСКИ  ПАКЕТИ – месечно

Новини/ Спорт/ Времето  – 400 лева без ДДС.

Радиоигра за 1 ден  – 40 лева без ДДС.

Отстъпка от цената при поръчка на два или повече спонсорски пакети и радиоигри – 10%.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Интернет-страницата на радио „Плевен”

 

1. Интернет страница на радио „ Плевен”:
а/Публикации на текст до 1 200 знака и до 3 снимки:
– еднократна 100.00 лв. без ДДС
– за една седмица на ден по 80.00 лв. без ДДС
– за две седмици на ден по 70.00 лв. без ДДС
– за един месец  на ден по 50.00 лв. без ДДС
б/ Банери за 1 месец
–  300/300 pх 200.00 лв. без ДДС
–  230/300 pх 150.00 лв. без ДДС
–  600/80 pх 120.00 лв. без ДДС
– 230/250 pх 100.00 лв. без ДДС

При договори за реклама над 1000 лв. и при желание от рекламодателя, предоставяме безплатен банер на сайта за периода на договора.

Отстъпка при реклама едновременно в програмата и на сайта на стойност над 600 лв. без ДДС – -10%.

Изработка на банери

Рекламодателят трябва сам да изработи (за своя сметка) и да предостави рекламните елементи (банери) в готов вид и с добро качество не по-късно от 2 /два/ дни преди началото на наемния период за пробно публикуване.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Тарифа за реклама във вестник „ПЛЕВЕН”

 

І. Цена за карета:

Цветни страници:

първа до главата – до 40 кв. см. – 6.00 лв./кв.см. без ДДС

първа цветна страница – 4.00 лв./кв.см. без ДДС

последна цветна страница – 3.00 лв./кв.см. без ДДС

Въгрешна цветна страница – 2.50 лв./кв.см. без ДДС

 

Черно-бели страници: 

Вътрешни черно-бели страници 1.00 лв./кв.см. без ДДС

 

ІІ. Цена на платени публикации:

1 страница  – 500 лв. без ДДС;

1/2 черно- бяла страница – 250 лв. без ДДС;

1/ 4 черно- бяла страница – 125 лв. без ДДС;

Политическа реклама – в радио „Плевен”, интернет страницата на вестник „Плевен” – + 50%

 

ІІІ. Отстъпки за авансово плащане на услугите

1. Над 1 001 лв. – 5%

2. Над 2 001 лв. – 10%

3. Над 3 001 лв. – 15%

4. Над 10 001 лв. – 20%

5. Над 20 001 лв. – по договаряне