Програма

ПОНЕДЕЛНИК

08.00 – 12.00   „Плевен до обед”  /водещ: Свилен Димитров/

12.00 – 14.00    „Дестинация Плевен” /водещ: Диана Пешакова/

14.00 – 16.00   „Хит форум”  /водещ: Даниел Божков/

16.00 – 17.00    Спортно предаване /водещ: Николай Стоев/

17.00 – 20.00  „Плевен днес”  /водещ: Тихомир Илчев/

20.00 – 22.00  The Hot 20 (официална седмична класация) (повторение)  /автор: Иван Даков/

22.00 – 08.00  Нощна музикална селекция

ВТОРНИК

08.00 – 12.00  „Плевен до обед”  /водещ: Свилен Димитров/

12.00 – 14.00    „Дестинация Плевен” /водещ: Диана Пешакова/

14.00 – 16.00   „Хит форум”  /водещ: Иван Даков/

16.00 – 20.00   „Плевен днес”  /водещ: Тихомир Илчев/

20.00 – 24.00  My Tunes (повторение)  /автор: Даниел Божков/

00.00 – 08.00  Нощна музикална селекция

СРЯДА

08.00 – 12.00  „Плевен до обед”  /водещ: Свилен Димитров/

12.00 – 14.00    „Дестинация Плевен” /водещ: Диана Пешакова/

14.00 – 16.00   „Хит форум”  /водещ: Даниел Божков/

16.00 – 20.00   „Плевен днес”  /водещ: Тихомир Илчев/

20.00 – 21.00  Good Vibes (by Mistah Cheetah) (повторение)  /автор: Mistah Cheetah/

22.00 – 08.00  Нощна музикална селекция

ЧЕТВЪРТЪК

08.00 – 12.00  „Плевен до обед”  /водещ: Свилен Димитров/

12.00 – 14.00    „Дестинация Плевен” /водещ: Диана Пешакова/

14.00 – 16.00   „Хит форум”  /водещ: Иван Даков/

16.00 – 20.00  „Плевен днес”  /водещ: Тихомир Илчев/

20.00 – 21.00  Andrez LIVE!  /автор: Андрей Николов/

21.00 – 08.00  Нощна музикална селекция

ПЕТЪК

08.00 – 12.00   „Плевен до обед”  /водещ: Свилен Димитров/

12.00 – 14.00    „Дестинация Плевен” /водещ: Диана Пешакова/

14.00 – 16.00   „Хит форум“  /водещ: Даниел Божков/

16.00 – 20.00   „Плевен днес”  /водещ: Тихомир Илчев/

20.00 – 22.00  Вечерна музикална селекция

22.00 – 08.00  Нощна музикална селекция

СЪБОТА

08.00 – 12.00  48 Часа – weekend музикална селекция

12.00 – 18.00  48 Часа – weekend музикална селекция

18.00 – 22.00  48 Часа – weekend музикална селекция

22.00 – 23.00  Eurodance Power (радио шоу за eurodance от 90-те)  /автор: Христо Райков/

23.00 – 24.00  Good Vibes (by Mistah Cheetah) (микс шоу за електронна музика)  /автор: Mistah Cheetah/

00.00 – 08.00  Нощна музикална селекция

НЕДЕЛЯ

08.00 – 16.00  48 Часа – weekend музикална селекция

16.00 – 18.00  The Hot 20 (официална седмична класация) /автор: Иван Даков/

18.00 – 20.00  48 Часа – weekend музикална селекция

20.00 – 24.00  My Tunes (радио шоу за денс музика) /автор: Даниел Божков/

00.00 – 08.00  Нощна музикална селекция

ЕМИСИИ НОВИНИ

10.00; 12.00; 16.00; 17.00 ч.