Новини

Тестват сиренната система в понеделник

В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 година на 1 октомври 2018 година от […]

Новини

Децата от НУ „Патриарх Евтимий“ се включиха в Европейския ден на спорта в училище

Европейският ден на спорта в училище тази сутрин донесе много емоции и радост за възпитаниците на начално училище „Патриарх Евтимий” в Плевен. Децата от първи до четвърти клас изиграха „огледало” – занимание, в което се включиха и техните учители. Всички скачаха, правиха упражнения с ръце и с крака, клякаха и ставаха, а накрая имаше снимки […]