Новини

Невероятно приключение в Космоса сътвори Евгения Вътева

„Едно невероятно приключение в космоса”   събра в залата на Художествена галерия дарение „Колекция Светлин Русев” почитатели на поезията и прозата, защото авторката на книгата Евгения Вътева едновременно съчетава в творческия си потенциал и римата, и интересните ситуации в пространството, за което все още повече мечтаем, отколкото  познаваме. Книгата на  Евгения Вътева е насочена към детската […]

Новини

Десетата комисия за борба с трафик на хора беше сформирана в Плевен

Със заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански днес се проведе първото заседание на Комисията за борба с трафик на хора. Неин председател на местно ниво е заместник-кметът Стефан Милев, а секретар – Ирена Христова. В присъствието на секретаря на Националната комисия за борба с трафик на хора Камелия Димитрова специалистите от различни институции […]

Новини

Общинският съвет прие Бюджет 2018 на Община Плевен

С 37 гласа „за, 1 „против“ и 1 „въздържал се“ , Общински съвет – Плевен прие бюджета на Община Плевен за настоящата 2018 година. Предложението бе прието след двучасов сериозен дебат и обсъждане на вяска едно от направените в залата предложения от съветниците за промени по проекта. Бюджет 2018 на Община Плевен е в размер […]

Новини

Представиха годишния отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост

Общо 13 сделки с общински недвижими имоти на стойност 709 408 лв. е реализирала Община Плевен през 2017 година. Организираните през годината търгове са 23 за продажбата на 22 общински недвижими имоти и един търг за учредяване право на строеж. Това става ясно от отчета за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за […]

Новини

ОбС отложи обсъждането на промените в Наредбата за общинските пътища и Наредбата за местните такси и цени на услугите

Общински съвет – Плевен отложи обсъждането на промените в Наредбата за управление на общинските пътища и в Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Точката бе първа в дневния ред на първото за тази година редовното заседание на съветниците. Предложението за отлагане на […]

Новини

Общинският съвет днес заседава в зала „Гена Димитрова“

По дневен ред от 27 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен. Към предварително обявените 26 точки бяха добавени 2 и оттеглена 1. Съветниците започват първото за годината заседание с обсъждане на предложения за промени по няколко общински наредби. Първа точка в дневния ред касае изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища. […]

Новини

Картина се появи от нищото

При почистването на живописни платна за предстоящата изложба реставратор на ХГ „Илия Бешков“ открива втора картина на гърба на „Натюрморт с дини“ от Дамян Николов. Интересното предизвикателство пред реставратора  остава фактът, че почиствайки платното от двете страни, на гърба се разкрива композиция, част от  друга работа на художника Николов – „Орач с два вола“. Това […]