На фокус Новини

Възможно е прекъсване на сигнала на Радио 1 в петък

В петък, 19 юли, ще има прекъсване в програмата на Радио 1 заради боядисване на антенен шпил на кулата от която се излъчва сигнала ни. Прекъсването ще трае около шест часа утре в интервала от 9 до 18 часа.

На фокус Новини

Радио 1 започна излъчване на 107.6 MHz

В изпълнение на решение №1067 от 30 август 2018 г. на Общинския съвет, Община Плевен сключи Споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София. От 1 март тази година на честотата на Радио „Плевен” – 107.6 MHz ще се излъчва програмата на Радио1. Съгласно Лиценза за дейност, утвърден от Съвета за електронни медии […]